Iyun 2021

Uni to'g'ri tashkil etish va yo'lga qo'yish kishidan nazariya bilan bir qatorda katta amaliy tajribani ham talab etadi. Yosh Menejer dasturi doirasidagi 7-dars ikkinchi qismida loyiha ishtirokchilariga "Qizlar ovozi" maktabi asoschisi Nilufar Kiyamova tomonidan jamoa bilan ishlashda muvaffaqiyatli kommunikatsiyani yo'lga qo'yish